Komponenttien maahantuoja ja sähköjärjestelmien valmistaja
Elektrolind

Temperaturbrytare och -givare

Bedia temperaturbrytare och temperaturgivare används inom fordonsindustrin och de är viktiga för att de skyddar dyra komponenter från överhettning och från att förstöras.
Temperaturbrytare andvänds främst för att övervaka kylarvätskans, motoroljans och hydraulikoljans temperatur.

Funktion: Då till exempel fordonets kylarvätskas temperatur uppnår brytarens märktemperatur så kopplas spänning på eller av, beroenda på utförande. På detta sätt kan till exempel en fläkt kopplas på. Då temperaturen sjunkit tillräckligt till exempel med 5 celsiusgrader (=hysteresis) kopplar brytaren  tillbaks och i detta fall slutar fläkten att funktionera.

Bedia temperaturbrytare finns med flere olika märktemperaturer och hysteresis.
Bedia temperaturbrytare levereras främst med vattentäta stöpslar såsom Deutsch, AMP

I visa fall krävs mycket liten hysteresis dvs återkopplingstemperaturen är mycket nära märktemperaturen. I detta fall bör man välja Bedias elektroniska temperaturbrytare.
Se mera i broschyren.

Moderna fordon är ofta utrustade med ett styrsystem (dator) som centralt övervakar temperaturer och kopplar på och av kylning eller uppvärmning av olika enheter inom fordonet. För detta krävs Temperaturgivare som skickar analog signal till styrenheten. Ladda ner och läs mera om Bedia temperaturgivare och Bedia elektroniska temperaturgivare från länken ovan.

Suomen Elektrolind Oy

Lautamiehentie 3

02770 ESPOO

Copyright © 2024